Booking

Kalendar
LUB
Jak cały świat w tym świat turystyczny rozwija się nieustannie, także Jadranka Turizam d.o.o i Kamp Slatina d.o.o, razem jako Grupa Jadranka JSC (spółka akcyjna), właściciel obu firm dąży w tym samym celu. W 2006 roku Grupa Jadranka JSC wdrożyła standard ISO 9001 I ISO 14001, które są bardzo ważne, aby pozostać konkurencyjnym na rynku globalnym. System zarządzania ochrony środowiska według norm ISO 14001 bierze udział w decydującym wyborze wielu wczasowiczów, szczególnie wrażliwych na problemy środowiska naturalnego.
Grupa Jadranka JSC właściciel Jadranka Turizam d.o.o i Kamp Slatina d.o.o zgodnie z uchwałą Rady Dyrektorów przyjeła w dniu 12 października 2006 r. system zarządzania środowiskiem według norm ISO 14001:2004, jako część zintegrowanego systemu zarządzania jakością wraz zwdrożonym systemem zarządzania jakością według normy ISO 2001:200.

Sukces działalności Grupy Jadranka w osiągnięciu satysfakcji klienta opiera się na wysiłkach wszystkich zatrudnionych pracowników. Dzięki zastosowaniu naszej jakości i systemów zarządzania środowiskiem zgodnymi z wymogami ISO 9001 i międzynarodowych standardów ISO 1400, staramy się zapewnić zadowolenie naszych gości i innych zainteresowanych stron (akcjonariuszy, pracowników, dostawców i lokalną społeczność z którymi prowadzimy naszą działalność).

Jakość i system zarządzania środowiskiem zostały ustanowione i są stosowane i wymaganie od pracowników wszystkich szczebli, na czele z zarządem aby:
  • Zindetyfikować i zaspokojić potrzeby i wymagania naszych gości
  • Chronić środowisko naturalne
  • w sposób odpowiedzialny zarządzać zasobami naturalnymi
  • chronić zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
  • stosować się do prawa i innych obowiązujących przepisów
  • działać zgodnie z ustalonymi procedurami i przypisanymi obowiązkami
  • stale udoskonalać efektywności działań i procesów biznesowych

Zarząd pracuje nad tym by ustalone cele w związku z jakością i środowiskiem były osiągane zgodnie z rocznym planem i przyjętymi zasadami.

Jeżeli masz jakieś uwagi, sugestie lub pytania w zakresie ochrony środowiska i jakością zarządzania mające na celu ulepszanie, prosimy wyślij je na adres emailowy: info@camps-cres-losinj.com albo pocztą na adres: Jadranka Turizam d.o.o., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj.
Góra strony