Booking

Kalendar
LUB
Wchodząc na strony internetowe Jadranka turizam d.o.o przy użyciu i pobieraniu ich zawartości lub części, zgadzasz się na warunki podane poniżej:
• Korzystanie z opublikowanych stron i informacji na nich zawartych jest na własne ryzyko, Jadranka turizam Ltd nie bierze żadnej odpowiedzialnosci za ewentualne błędne opublikowane informacje.
• Strona internetowa jest intelektualną własnością Jadranka turizam Ltd. Cała zawartość jest własnoscią Jadranka turizam Ltd
• Treści publikowane na stronie internetowej nie mogą być rozprowadzane lub w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Jadranki turizam Ltd lub używane w jakikolwiek sposób, aby spowodować jakiekolwiek uszkodzenienie Jadrance turizam Ltd. Zdjęcia i informacje mogą służyc jedynie w celach prywatnych poszczególnych użytkowników, prawa autorskie i prawa osób trzecich są ustalone przez prawo Republiki Chorwacji. Chorwacki rząd ma wyłączną jurysdykcje nad wszelkimi sporami i roszczeniami powstałymi w związku z wykorzystywaniem strony.
• Jadranka turizam Ltd nie gwarantuje , że zawartość tej strony jest właściwa i dostępna dla wszystkich użytkowników w poszczególnych miejscach, a także nie jest odpowiedzialna za dostęp do nich z terytorium kraji, gdzie zawartość ta może być zabroniona przez prawo. Dostęp do stron w takich miejscach zostanie uznane za dobrowolne, a opowiedzialność jest po stronie użytkownika zgodnie z poszczególnym prawem.
• Informacje na stronie internetowej są uważane za dokładne i wiarygodne w chwili ich wprowadzenia, jednak Jadranka turizam Ltd ostrzega, że istnieje możliwość odchylenia informacji przchowywanych na stronie internetowej w momencie, kiedy użytkownik uzyskuje do nich dostęp. Jadranka turizam d.o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek uzyskane szkody w wyniku wykorzystywania informacji na stronie internetowej. Jadranka turizam Ltd zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany dowolnych informacji bez uprzedniego powiadomienia.
• Jadranka turizam Ltd zrzeka się odpowiedzialności szkód powstałych z lub w związku z użyciem tej strony internetowej, za użycie lub nadużycie niniejszej strony internetowej przez użytkownika lub szkody poniesione przez użytkownika tej strony.
• Strona internetowa zawiera dokumenty, informacje i linki do innych stron internetowych, stworzonych przez strony trzecie, które w miare możliwości bedą oznaczone jako takie. Jadranka turizam Ltd nie ma żadnej kontoli nad tymi informacjami i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokladność i dostępność informacji na stronach osób trzecich.
• Przed wysłaniem linka na swoją stronę internetową, prosimy o zatwierdzenie z Jadranka turizam Ltd
• Wykorzystywanie, powielanie lub dystybucja projektu lub tła strony Jadranka turizam Ltd., a także projektu logo posiadanego przez Jadranka jest zabronione bez wyrażnej zgody Jadranka turizam Ltd.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dane, dokumenty, informacje opublikowane na tej stronie internetowej mogą być tylko wykorzystywane do celów osobistych, wszystkie prawa autorskie i prawa własności i praw osób trzecich są zastrzeżone.
Góra strony