Booking

Kalendar
LUB
Wyspy Cres i Lošinj zamieszkane są od czasów kamienia łupanego. Najstarsze znalezione szczątki siegają czasów jaskiniowców i jego siedlisk, takich jak „Jami na sredi na” południu i „Vela Spija” na zachodnim wybrzeżu Osorščica.

Dziedzictwo źeglarskie

Pierwszymi znanymi mieszkańcami wyspy byli llirowie, którzy zamieszkiwali obszar od VII w.p.e. jako zręczni marynarze, Illirowie uznali zalety dwóch obszarów – kanał Osor i teren portu Osor. Założyli tu sowje pierwsze osady – Apsoros (Osor) i Crespa (Cres). Do dzisiaj żyje przekonanie, że Illirowie wykopali sztuczny kanał oddzielający wyspy Cres i Lošinj, aby zapewnić szybszy transport morski w północnej części Adriatyku.

Fragment Mitologii Greckiej

Według greckich żródeł pisemnych wyspy Cres i Lošinj, zostały określone wtedy jako Apsirtides ( Wyspy Osor), i nazwa ta wiąże się z jedną najbardziej interesujących historii związanych z wyspami. Historia mówi, że Argonauci razem z Madea pod wodzą Jazona wyruszyli po złote runo baranka Króla Ajetesa. Madea aby opożnić pościg, wciągneła Apsyrtosa, syna króla w zasadzkę, zamordowała i poćwiartowala brata, a ciało wrzóciła do morza, którego części utworzyły wyspy Apsirtides.

Przybycie Rzymian i rozkwit Osor

W czasach rzymskich gospodarka morska w Osorze była w pełnym rozkwicie i miasto stało się ważnym centrum morskim w północnej części Adriatyku.

W tym czasie Osor posiadał wszystkie cechy miasta Romańskiego – forum, światynie, teatr i inne budynki użyteczności publicznej. Osor nie stracił nic że swojej ważnosci, nawet po upadku Cesartswa Rzymskiego. Wręcz przeciwnie, bezpieczniej było podróżować w tym czasie po wodzie niż lądzie, także Osor pozostał ważnym centrum morskim w wieku VI I VII. 

Cres jest określany jako Crexa, Crexi lub Crepsa w źródłach rzymskich. To było ważne dla jego dobra i ochrony dóbr, żyznej ziemii i bliskiej odległości do Istrii. 

W oparciu o legendę o Apsitusie i greckich amforach oddkryto, że Cres i Osor były miastami z rozwiniętymi połączeniami handlowymi z zagranicą. 

Osor był ważnym centrum morskim, często toczyły się o nie wojny, które spowodowały utrate mocy i w konsekwencji stopniowy upadek. Bardziej nagły spadek wystąpił po wojnach między Genoans i Wenecjan w 1377 roku.

Po tym głównym centum wyspy stał się Cres i pod władzą wenecką, która zapewniła szybki rozwój i postęp gospodarczy. Wkrótce potem populacja ludności na Cres zwiększyła się do 2000 a na Osor zmalała do 500.

Prawo Weneckie i Austriackie

W XVI, XVII I XVIII wieku wyspa często zmieniała władców, w tym na wenecjanskich, francuskich i wkońcu austriackich. Mieszkańcy zajęci rybołówstwem i eksportem drewna pobudzał rozwój przemysłu stoczniowego, dlatego polityka Cresu była opracowana w tym kierunku.

W porcie Cres było można spotkać mnóstwo źaglowców transportujących wino, ryby, bydło, olej i drewno.

Panowanie Austriackie rozpoczeło się w 1814 i przyniosło ze sobą długo oczekiwany okres spokoju, a marynarze mogli wrócić do swojej działalności morskiej.

Cres dzisiaj, to typowe śródziemnomorskie miasto z dużą ilością wąskich uliczek i alejek pozostałych po panowaniach kultury weneckiej. Miasto dzisiaj posiada 2500 ludności.

Historia kempingu na wyspie Cres
  • Kemping Slatina – historia sięga roku 1985
Góra strony