Booking

Kalendar
LUB
Centrum koordunacji ratownictwa morskiego (MRCC): 9155

Na stronie internetowej www.peljar.cvs.hr właściciele jachtów i łodzi mogą zapoznać się z pierwszym on-line pilotem morza Adriatyckiego – można tu znaleźć mapy cyfrowe Adriatyku ze sporządzonymi szlakami morskimi, różnych rodzaju oznaczeń, nawigację, latarnie morskie, spojrzeć na jedne z ponad 3000 zdjęć z różnych miejsc nad morzem adriatyckim i wiele innych interesujacych i przydatnych informacji dla żeglaży.

Przyjazd i pobyt zagranicznych jachtów i łodzi

Zagraniczne jachty, łodzie i statki wycieczkowe mogą przypływać i zatrzymywać się w wodach wewnętrznych i terytorialnych Chorwacji dla przyjemności lub w udziale w zawodach sportowych i targach morskich.
Jednostka pływajaca to łódż lub jacht, a osoba odpowiedzialna za polecenia, jej bezpieczeństwa i jej legalnego wykorzystania jest Kapitan.
Winieta jest znakiem indentyfikacyjnym, potwierdzająca rejestrację przyjazdu, spełniającego wymogi nawigacji w Chorwacji, opłatą za bezpieczną nawigację , światła latarni morskiej i informacje.
W Republice Chorwackiej, statki nie mają pozwolenia przewozu pasażerów za opłatą lub angażowania się w działalność handlową.
Na tych którzy angażują się w przewóz kabotażowy (transport towarów i pasażerów między portami chorwackimi) bez pozwolenia Ministersta ds Morskich są nakładane kary pieniężne i odebranie jednostki pływającej.
Kapitan statku wprowadzającego swoją jednostkę na wody wewnętrzne czy terytorialne Republiki Chorwackiej muszą podjąć najkrótszą trasę do najbliższego portu, przejść kontrolę graniczną i uzyskać winiety z kapitanatu lub w jego oddziałach.

Lista Portów z wejściem na teren Republiki Chorwackiej
: Umag, Porec, Rovinj, Pula, Rasa- Brsica, Rijeka, Mali Losinj, Senj, Zadar, Sibenik, Split, Korcula, Vela Luka, Ubli (Lastovo), Ploce, Metkovic and Dubrovnik.
Sezonowe porty czynne dla ruchu międzynarodowego otwarte są od 1 kwietnia do 31 pażdziernika w następujących miejscach: ACI Marina Umag, Novigrad (Istria), Sali, Bozava, Primosten-Kremik, Stari Grad (Hvar island), Hvar (harbour), Vis (harbour), Komiza and Cavtat.
Kapitan statku przybywający do Republiki Chorwackiej drogą lądową lub zatrzymujący się na lądzie chorwackim musi uzyskac winietę w kpitanacie portu lub jego oddziałach zanim powróci na morze.

Kpitan Portu lub oddziały kapitanatu wydają winiety na podstawie okazanych przez Kapitana jednostki pływającej następujących dokumentów:

 • Listę załogi zawierającą imiona i nazwiska wszystkich członnków załogi i pasażerów statku, poświadczona przez kapitanat lub jednen z jego oddziałów. Jeżeli kapitan nie ma zamiaru zmienić załogi w Chorwacji podczas jego pobytu, nie jest on zobowiązany do ponownego raportu w biurze portu lub jego oddziału. Kapitan statku może wymienić załogę w Chorwacji, informując o zmianie kapitanat i dopiero wtedy może razem z nimi opuścić Republikę Chorwacką.
 • Lista osób – Kapitan jednostki pływającej może zmienić załogę na terenie Republiki Chorwackiej, pod warunkiem, że zmiana ta jest zgłoszona w kapitanacie portu lub w jego oddziałach w trakcie nabywania winiety. Jeśli jednak z ważnych powodów w trakcie nabywania winniety, nie jest możliwe podanie całej listy osób, które bedą na pokładzie w trakcie jej ważności za potwierdzeniem Kapitanatu portu osoby te powinny jako ostanie wejść na pokład.
 • Wyjątkowo, przy zgodzie Głównego Kapitana Portu wykaz osób można zwiększyć do 30% maksymalnej nośności statku, pod warunkiem, że właściciel statku pozostanie na pokładzie. Kapitan statku, którego lista posażerów została zatwierdzona (do dozwolonej liczby) nie jest zobowiązana do ponownego raportu w Kapitariacie, jeżeli nastąpiła zmiana osób na liście. Listę osób można zmienić nieograniczoną ilością razy. Jeżeli zamiast jednej osoby inna osoba jest przyjęta konieczne jest zgłoszenie tego do kapitariatu portu lub w jego oddziale przed wypłynięciem portu w celu poprawienia listy osób przebywającyh na statku. Nie jest konieczne zgłaszanie osób przebywających na pokładzie jednostki pływającej znajdującej się w porcie.
  Certyfikat swobodnej żeglugi statku musi być zgodny z przepisami krajowymi państwa bandery. W przypadku braku tego świadectwa kapitanat lub jeden z jego oddziałów powinien przeprowadzać regularne kontrole statku czy działają zgodne z przepisami obowiązującymi na łodziach i jachtach.
 • Dokument potwierdzajcy że osoba dowodząca statkiem posiada do tego kwalifikacje zgodnymi z przepisami krajowymi Republiki Chorwackiej. Obcokrajowcy którzy w krajowych regulacjach państwa bandery statku nie wymagają wykwalifikowania do prowadzenia jednostki plywajacej otrzymują odpowiednie świadectwo kwalifikacji zgodnie z przepisami Republiki Chorwacji wprowadzonymi w życie 1 stycznia 2006.
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu (nie finansowe ubezpieczenie OC) dla statków o mocy silnika powyżej 15KW.
 • Zaświadczenie o prawie własności jednostki pływającej lub pozwolenie właściciela na użycie jednostki pływającej

Do uzyskania winiety, wszystkie należności powinny być uiszczone, łącznie z:

 • Opłatą za bezpieczeństwo nawigacji
 • Opłatą za oświetlenie (korzystanie z infrastruktury nawigacyjnej)
 • Żeglarskim pakietem informacyjnym
 • Opłatą administracyjną
System zniżki dla naszych stałych Gośći pozostaje bez zmian.

Winietę należy przylepić na widocznym miejscu na kadłubie lub nadbudówce jednostki pływającej, a odcinek winiety na Liscie osób. Winieta jest ważna przez rok od daty wydania. Winiety nie są obowiązkowe dla łodzi poniżej 2,5m długości i o mocy silnika mniejszej niż 5Kw, także nie są konieczne do nabycia przez właścicieli łodzi wiosłowych, nie zależnie od ich długości (np. Kajaki, kanadyjki, łodzie). Winiety także nie są obowiązkowe dla jednostek pływającyh znajdujących sie w porcie lub w innych miejscach w Chorwacji.
Przed wypłynięciem z Republiki Chorwackiej Kapitan statku musi wykonać nastepujące formalności:
 • Przejście kontroli granicznej w jednym z wyjść portowych
 • Poświadczenie listy załogi w kapitanacie lub w jednych z jego oddziałów
Jednostka pływająca przybywająca w celach sportowych czy na targi morskie nie potrzebuje winiety, pod warunkiem, że organizotor konkusu lub targów zarejestruje jednostkę morską w kapitanacie nie póżniej niż 5 dni przed rozpoczęciem konkursów czy targów. Wyjątek ten stosuje się tylko pod warunkiem, że jednostka biorąca udzał w targach czy zawodach nie ma zamiaru żaglugi na wodach należacych do Republiki Chorwackiej. Organizator zawodów sportowych musi załączyć Listę osób przebywających na jednostce pływającej podczas rejestracji.

Zasady odnoszące się do portów i ich terenów

Łodzie i statki są zobowiązane do utrzymania następującej odległości od brzegu:
 • Łodzie i statki przeznaczone do sportu i rekreacji – minimum 200m
 • Łodzie motorowe i żaglowe – co najmniej 50m
 • Łodzie wiosłowe są dozwolone do wypłynięcia nie dalej niż 50m od brzegu
W obszarze morkim koło plaży łodzie muszą płynąć w odległości większej niż 50m od wyznaczonej wody przy plaży strzeżonej, lub 150m od wybrzeża plaży naturalnej.
Łodzie poślizgowe (jet-ski i inne) czy poduszkowe mogą pływać tylko w miejscach do tego przeznaczonych (określonych przez kapitanat) w odległości większej niż 300m od brzegu, a dopłynąć one do nich mogą tylko przez wyznaczony odcinki z bardzo minimalną prędkością. Łodzie motorowe mogą pływać wszędzie gdzie to nie jest to zabronione, nie bliżej niż 300m od brzegu.
Jest zabronione właścicielowi lub użytkownikowi radiostacji VHF nadawać fałszywe i błędne sygnały lub ogłoszenia, zwłaszcza z powodu cierpienia, pilności, niebezpieczeństwa czy identyfikacji.
 
Narty wodne dozwolone są tylko w przeznaczonych do tego miejscach, które śa właściwie oznakowane.
Tereny gdzie narty wodne są dozwolone i gdzie są zabronione są określane i oznakowane przez Kpitana Portu.
Następujące sporty wodne są zabronione bez pozwolenia Kapitana Portu: windsurfing, skimming i pływanie w portach.
Windsurfing jest zabroniony w wejściach portowych i na drogach wodnych, a także w wąskich korytarzach i strzeżonych plażach.
Startowanie czy lądowanie na terenach morskich spadachronem czy jednostką latającą jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
Pływanie jest zabronione poza wytyczonym terenem plaży strzeżonej.
Pływanie jest zabronione w odległości większej niz 100m od wybrzeża naturalnej plaży.
Pływanie jets zabronione na drogach wodnych, wąskich korytarzach wodnych i kanałach.

Ochrona Środowiska Morskiego
Zabrania się wyrzucać do morza i brzegów substancji oleistych, plastików, metalu, szkła i innych twardych lub płynnych odpadów. Zabrania się uszkodzenia, niszczenia, usuwania lub przywłaszczania jakichkolwiek części zabytków archeologicznych i historycznych wraków. W chronionych częściach morskich (parkach narodowych i rezerwatach przyrody) obowiązują specjalne przepisy państwowe.

Podwodne rekreacje
Diving in Cres and Losinj
Podwodne atrakcje to nurkowanie dla przyjemności lub sportu.
Obywatele chorwaccy czy zagraniczni mogą nurkować tylko wtedy, kiedy posiadają ważną kartę nurków wydanych przez chorwacką federację nurków.
Karta płetwonurka jest ważna przez rok od daty wystawienia i jest wydawana tylko nurkom, którzy posiadają ważną licencję nurkową uznawaną przez właściwe Ministerstwo. Obszar nurkowy musi byc wyrażnie oznakowany z pomarańczową lub czerwoną boją (większe niż 30 cm średnicy) umieszczona w centrum obszaru nurkowania lub flagą nurkową powiewającą wysoko na statku bazy nurków. Nurkowanie jest zabronione w częściach wód wewnętrznych portów, podejść portowych, punktów mocowania i obszarów o dużym natężeniu ruchu. Maksymalna dozwolona głębokość nurkowania rekreacyjnego wynosi 40m. Nurkowanie na obszarach chronionych jest tylko dozwolone ze specjalnym pozwoleniem zgodnym z przepisami podwodnych rekreacji. Jeżeli powyższe przepisy są spełnione nurkowanie zorganizowane lub indywidualne jest dozwolone. Nurkowanie jest organizowane przez centum nurkowe, stowarzyszenia nurkowe, kluby nurkowe i inne osoby fizyczne lub prawne zarejestrowane do prowadzenia działalności podwodnej w Chorwacji. Indywidualne nurkowanie jest dozwolone tylko za pozwoleniem dla poszczególnej osoby nurkującej wydane przez Mistrza portu lub jego odziałów.
Aby uzyskać pozwolenie na indywidualne nurkowanie konieczne jest:
 • Posiadanie ważnej karty nurkowania
 • Uiścić opłatę określoną przez przepisy dotyczące działalności podwodnej
Dodatkowe informacje są dostępne w najbliższych kapitanatach lub w jego oddziałach.
Góra strony