Booking

Kalendar
ALI
Nacionalno središče za usklajevanje reševanja na morju: 9155

Lastniki jaht in ostalih plovil si na web naslovu www. peljar. cvs. hr ogledate prvi hrvaški on line peljar jadranskega morja - tu lahko najdete digitalne zemljevide Jadrana z vrisanimi plovnimi oznakami in svetilniki, pogledate neko od 3000 fotografij lokalitetov na Jadranu, preučite navtični priročnik in še veliko drugega zanimivega in pomembnega za navtičarje.

Prihod in bivanje tujih jaht in ladjic
Tuje jahte in ladjice lahko prihajajo in bivajo v notranjosti morskih vod in teritorialnem morju Republike Hrvaške zaradi zabave, turističnega križarjenja in sodelovanja na športnih tekmovanjih ali navtičnih sejmih.

Plovilo je jahta ali ladjica tuje državne pripadnosti. Zapovednik plovila je oseba, ki upravlja s plovilom in je odgovorna za njegovo varnost in zakonito koriščenje.

Vinjeta je oznaka s katero se dokazuje prijava prihoda, izpolnjevanje pogojevza plovbo v Republiki Hrvaški ter plačilo prispevka za varnost plovbe, prispevek za svetilnike in pomorski informativni zemljevid.

S plovilom se ne sme prevažati potnike v RH proti plačilu, oziroma se ne sme opravljati gospodarska dejavnost.

Za plovila, ki opravljajo kabotažo (prevoz stvari in potnikov med hrvaškimi pristanišči) brez odobritve ministerstva pristojnega za pomorstvo so predvidene denarne kazni in odvzemanje plovila.

Zapovednik plovila je ob uplovljavanju v notranje morske vode in teritorialno morje RH, dolžan upluti po najkrajši poti v najbližjo luko odprto za mednarodni promet zaradi mejne kontrole, ter dobivanja vinjete v Lučki kapetaniji ali izpostavi.

Luke odprte za mednarodni promet v RH so:
Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša-Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Korčula, Vela Luka, Ubli (Lastovo), Ploče, Metković in Dubrovnik.
Od 01. 04. do 31. 10. so sezonsko odprte luke za mednarodni promet: ACI marina Umag, Novigrad (Istra), Sali, Božava, Primošten-Kremik, Stari Grad (otok Hvar), Hvar (luka), Vis (luka), Komiža, Cavtat.

Zapovednik plovila, ki se v RH pripelje po kopnem ali se nahaja na čuvanju v RH, je dolžan pred pričetkom plovbe pridobiti vinjeto v pristojni Lućki kapetaniji ali izpostavi.

Lučka kapetanija ali izpostava izda vinjeto na temelju dokumentacije, katero je zapovednik plovila dolžan priložiti:
 • Seznam posadke, ki vključuje posadko in potnike na plovilu, katerega Lučka kapetanija ali izpostava overi s podpisom inpečatom. Vkolikor zapovednik plovila, tekom bivanja in plovbe v RH v času veljavnosti vinjete, ne namerava menjati posadko se ni več dolžan prijavljati v Lučki kapetaniji oziroma izpostavi. Zapovednik plovila lahko v RH izkrca posadko s katero je priplul iz inozemstva in v tem primeru spremembo posadke mora prijaviti kapetaniji, ter s tako spremenjeno posadko mora izpluti iz RH.
 • Seznam oseb. Zapovednik plovila lahko v RH zamenja posadko pod pogojem, da ob prevzemanju vinjete v Lučki kapetaniji ali izpostavi overi seznam oseb.
 • Skupno število oseb na seznamu ne sme biti večje od dvojne kapacitete plovila. V primeru, da v trenutku dobivanja vinjete zaradi opravičenih razlogov ni možno navesti vse osebe, ki bodo bivale na plovilu v času veljavnosti vinjete, se z dovoljenjem Lučke kapetanije vse ostale osebe vpisujejo ob prvem ukrcanju novih članov posadke. Izjemoma, z dovoljenjem Lučke kapetanije se seznam oseb lahko poveča do največ 30 % kapacitete plovila pod pogojem, da se na plovilu nahaja lastnik plovila. Zapovednik plovila za katerega se v celoti (do dovoljenega števila oseb)izpolni seznam oseb se ni dolžan ponovno javljati Lučki kapetaniji zaradi menjave oseb navedenih v seznamu. Število oseb, ki so se zamenjale in so na seznamu, ni omejeno. V primeru, da se namesto osebe navedene v seznamu oseb mora vkrcati neka druga oseba, se pred plovbo o tem mora obvestiti Lučko kapetanijo ali izpostavo zaradi odgovarjajoče spremembe seznama oseb. Osebe, ki bivajo na plovilu v času bivanja v pristanišču, ni potrebno prijaviti.
 • Dokaz, da je plovilo sposobno za plovbo po nacionalnem predpisu države pod katere zastavo pluje plovilo. Če plovilo nima dokaza o sposobnosti za plovbo skladno z nacionalnimi predpisi države zastave, Lučka kapetanija ali izpostava opravi redni pregled plovila skladno z določili Pravilnika o ladjicah in jahtah.
 • Dokaz, da je oseba, ki je zapovednik plovila, sposobna upravljati plovilo skladno z nacionalnimi predpisi države pod katere zastavo pluje, oziroma skladno s predpisi RH. Tuji državljani, ki po nacionalnih predpisih države pod katere zastavo pluje, ne morajo biti usposobljeni za upravljanje plovila, morajo pridobiti ustrezno potrdilo ali spričevalo o usposobljenosti skladno s predpisa RH. Tuji državljani morajo to potrdilo oziroma spričevalo pridobiti najkasneje do 01. januarja 2006.
 • Dokaz o zavarovanju za odgovornost za nematerialno škodo za plovila, ki imajo pogonske naprave večje od 15 Kw.
 • Dokaz o lastništvu plovila oziroma pooblastilo na temelju katerega se lahko potrdi, da je lastnik plovila soglasen z oddajanjem plovila na koriščenje.
S pridobitvijo vinjete se plačajo vse obveznosti, ki vključujejo prispevke za:

 • Varnost plovbe
 • Koriščenje objektov varne plovbe (svetilnikov)
 • Pomorski informativni zemljevid
 • Upravno takso
Sistem popusta za stalne goste je ostal nespremenjen.

Vinjeta se zalepi na vidnem delu trupa ali nadkabine plovila, drugi del vinjete pa na seznam oseb. Rok veljavnosti vinjete je eno leto od dneva izdaje.
Vinjeto ne potrebuje plovilo katerega dolžina je krajša od 2, 5 m ali ima skupno moč pogonskih motorjev manjšo od 5 kW.
Vinjete ne potrebujejo plovila na vesla, ne glede na svojo dolžino (npr. Kajak, sandolin, pedalin in podobno).
Vinjeto ne potrebuje plovilo, ki se nahaja na čuvanju v luki ali na drugem odobrenem prostoru v RH.

Zapovednik plovila je dolžan pred izplovbo iz RH:
 • opraviti mejno kontrolo v eni od luk odprtih za mednarodni promet
 • overiti seznam posadke v Lučki kapetaniji ali izpostavi Lučke kapetanije
Plovilo, ki sodeluje na športnih tekmovanjih ali prihaja v RH zaradi razstavljanja na navtičnem sejmu ne potrebuje vinjete, pod pogojem, da je organizator športnega tekmovanja ali navtičnega sejma plovilo prijavil pristojni Lučki kapetaniji najkasneje 5 dni pred pričetkom tekmovanja ali sejma. Prijaviti ni potrebno plovila, ki se razstavljajo na navtičnem sejmu brez namena plovbe v RH. Organizator športnega tekmovanja je ob prijavi dolžan obvezno priložiti seznam oseb, ki se nahajajo na plovilu.

Red v pristaniščih in na pomorskem dobru
Ladjice in jahte se ne smejo približevati obali na naslednjih oddaljenostih:
 • jahte in ladjice za šport in zabavo na oddaljenost manjšo od 200 m
 • motorne ladjice in jadrnice na oddaljenost manjšo od 50 m
 • ladjice na vesla lahko plujejo tudi na oddaljenosti manjši od 50 m od obale.
V morskem prostoru ob plažah morajo plovila pluti na oddaljenosti večji od 50 m od ograje urejene plaže, oziroma 150 m od obale naravne plaže.

Plovila, kot so vodni skuterji, ski, ipd. , lahko vozijo samo do področja na katerem je glisiranje dovoljeno samo na predpisanih označenih morskih prehodih z najmanjšo možno hitrostjo.
Gliserji lahko glisirajo na oddaljenosti večji od 300 m od obale in to na področju na katerem ni prepovedano glisiranje.

Lastniku ali koristniku ladijske VHF radijske postaje je na plovilu prepovedano prenašati lažne in napačne signale in obvestila, posebno za nevarnost, nujnost, varnost ali identifikacijo.

Šola smučanja na vodi se lahko odvija samo na področjih, ki so za to namenjena in na zakoniti način označena. Kapetanija določa področja na katerih je prepovedano smučanje na vodi in področja na katerih je dovoljeno poučevanje smučanja na vodi, ter način njihovega označevanja.

Brez odobrenja kapetanije je prepovedano: jadranje na deski, glisiranje, kopanje in plavanje v pristaniščih.
Prepovedano je jadranje na deski na področju vhoda v pristanišče in na plovnih poteh, na ozkih prehodih in znotraj urejene plaže.
Poletanje in pristajanje s padalom in letalom na pomorskem dobru je dovoljeno samo s predpisanih obeleženih površin.

Prepovedano je kopanje in plavanje izven ograjenega morskega prostora urejene plaže.
Prepovedano je kopanje in plavanje na oddaljenosti večji od 100 m od obale naravne plaže.
Prepovedano je kopanje in plavanje na plovnih poteh in in ozkih prehodih.

Zaščita morskega okolja
Prepovedano je v morje in na morsko obalo metati, odlagati ali izpuščati zaoljene vode, fekalije ter plastični, metalni, stekleni in ostali trdi ali tekoči odpad kateri onesnažuje okolje. Prepovedano je poškodovanje, uničevanje, odnašanje in odtujevanje delov arheoloških najdb in zgodovinskih ostankov. Za zaščitena morska področja (nacionalni naravni parki) veljajo posebni predpisi vezani na red in obnašanje.

Podvodne aktivnosti
Diving in Cres and Losinj Pod pojmom podvodnih aktivnosti se podrazumeva potapljanje zaradi zabave in športa. Državljani RH in tuji državljani se lahko potapljajo samo, če imajo veljavno potapljaško izkaznico katero izda Hrvaška potapljaška zveza. Izkaznica za podvodno potapljanje velja eno leto od datuma izdaje in se izdaja samo potapljalcem, ki imajo veljavno dovoljenje za potapljanje, ki ga priznava pristojno ministrstvo. Področje potapljanja mora biti vidno označeno in sicer s postavljenimi plutami v sredini področja potapljanja, oranžne ali rdeče barve, premera najmanj 30 cm ali z visoko dvignjeno potapljaško zastavico na plovilo s katerega se opravlja potapljanje. Potapljanje je prepovedano na delih notranjih morskih voda, ki zajemajo pristanišča, vhode v pristanišča, sidrišča pristanišč in na področjih gostega prometa. Največja dovoljena globina športno- rekreacijskega potapljanja z zrakom znaša 40 m. Potapljanje v zaščitenih zonah se lahko opravlja samo, če imate odobritev skladno s Pravilnikom o podvodnih aktivnostih. Skladno z navedenim pravilnikom je lahko potapljanje organizirano ali individualno. Organizator potapljanja je lahko potapljaški center, potapljaško društvo, potapljaški klub ali druga fizična ali pravna oseba registrisana za opravljanje podvodnih aktivnosti v RH. Individualno potapljanje se lahko opravlja samo z dovoljenjem za individualno potapljanje katerega izda Lučka kapetanija / izpostava.

Za izdajo dovoljenja za individualno potapljanje je potrebno:
 • imeti veljavno potapljaško izkaznico vplačati znesek predpisan s pravilnikom o podvodnih aktivnostih
Vse podrobnejše informacije lahko dobite v najbližji Lučki kapetaniji ali izpostavi Lučke kapetanije.

Minister morja, turizma, prometa in razvoja Vam želi prijetno bivanje in varno plovbo.
na vrh strani