Popis novosti

Dela na cesti za dostop do kampa Baldarin

16.04.2019.

Želimo vam sporočiti, da na glavni cesti do kampa potekajo dela na vodovodnem omrežju naselja Punta Križa – II. faza – nadaljevanje izgradnje transportnega cevovoda – projekt, ki je sofinanciran s strani RH in EU, izvajalec del je podjetje Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o., naročnik del je lokalna samouprava.

Uvajanje Camping cum cane® projekta v kamp Baldarin

09.05.2019.

Kamp Baldarin vstopa v novo turistično sezono 2019 bogatejši za še en projekt, s katerim bo razširil svojo ponudbo. Namreč po lanski testni fazi projekta se je uprava kampa za letos odločila, da bo v popolnosti izvedla projekt, imenovan „Camping cum cane“ oz. Kampiranje s psi. 

Uvajanje novih okoljskih meril

09.05.2019.

Z letom 2015 je kamp Baldarin prejemnik certifikata ECOCAMPING in obenem tudi dobitnik istoimenskega priznanja. Edocamping je eno izmed najprestižnejših evropskih združenj, ki ima cilj promovirati trajnostni razvoj, zaščito okolja, varnosti in kakovosti v kamping industriji.