Booking

Kalendar
ALI
Tako kot se neprestano razvija cel svet, se razvija tudi turizem, z njim pa še Jadranka Turizam d.o.o in Kamp Slatina d.o.o., skupaj s Skupino Jadranka d.d., ki ima v lasti podjetji Jadranka turizam in Kamp Slatina d.o.o.. Tako je Skupina Jadranka d.d. leta 2006 uvedla ISO Standarde 9001 in ISO 14001. To je pomembno zaradi tega, da bi lahko postali konkurenčni na svetovnem tržišču. Poleg tega bo tudi Sistem za ravnanje z okoljem v skladu z normo 14001 izjemno pomemben številnim kamperjem, ki so izrazito ekološko ozaveščeni.

Skupina Jadranka d.d., ki ima v lasti podjetji Jadranka Turizam d.o.o. in Kamp Slatina d.o.o., je na podlagi sklepa Uprave z dne 12. oktobra 2006 sprejela sklep, da se v skupini Jadranka d.d. pristopi k vzpostavitvi Sistema za ravnanje z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004, ki skupaj z implementiranim Sistemom kakovosti ISO 9001:2000 tvori del celotnega organizacijskega Integriranega sistema vodenja kakovosti.

Za poslovni uspeh Skupine Jadranka so zaslužni vsi zaposleni, ki vlagajo napore za doseganje zadovoljstva kupcev. Z uvajanjem sistema kakovosti in ravnanja z okoljem v skladu z mednarodnimi normami ISO 9001 in ISO 14000 bomo zadovoljili naše goste in ostale zainteresirane strani (lastnike, zaposlene, dobavitelje in lokalne skupnosti v okviru katere delujemo).
Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je vzpostavljen in se ga uporablja na način, da so vsi zaposleni na vseh nivojih skupaj z upravo dolžni:

  • prepoznavati in zadovoljevati zahteve in potrebe gostov;
  • preprečevati onesnaževanje okolja;
  • odgovorno gospodariti z naravnimi viri;
  • varovati zdravje in varnost ljudi;
  • spoštovati zakone in druge zavezujoče predpise;
  • postopati v skladu z ugotovljenimi postopki in podeljenimi odgovornostmi;
  • nenehno izboljševati učinkovitost svojih postopkov in poslovnih procesov.
Uprava skrbi za to, da se redno določajo letni cilji glede kakovosti in ravnanja z okoljem, saj je tako mogoča realizacija zastavljenih splošnih ciljev in politike.

V kolikor imate kakšne pripombe, predloge in vprašanja glede zaščite okolja in upravljanja kakovosti, vas prosimo, da nam vaša vprašanja pošljete na e-naslov: info@camps-cres-losinj.com ali po standardni pošti na Jadranka Turizam d.o.o., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, saj bomo le tako lahko izboljševali obstoječe stanje.

 

na vrh strani