Booking

Kalendar
ili
Kako se cijeli svijet, pa tako i turizam, neprestano razvija, i Jadranka Turizam d.o.o. i Kamp Slatina d.o.o, zajedno s Grupom Jadranka d.d. u čijem su vlasništvu idu istim smjerom. Tako je Grupa Jadranka d.d. 2006. uvela ISO Standarde 9001 i ISO 14001. Posebno je to bitno kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu. Isto tako Sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi 14001 bit će iznimno bitan mnogim kampistima koji su izrazito ekološki osviješteni.
Grupa Jadranka d.d., u čijem su vlasništvu i Jadranka Turizam d.o.o. i Kamp Slatina d.o.o., prihvatila je, prema Odluci Uprave od 12. listopada 2006., da se u grupi Jadranka d.d. pristupi uspostavljanju Sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004. koja zajedno s implementiranim Sustavom upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 čini dio cjelokupnoga organizacijskog Integriranog sustava upravljanja kvalitetom.
Poslovni uspjeh Grupe Jadranka počiva na zalaganju svih zaposlenih u postizanju zadovoljstva kupaca.
Primjenom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem uspostavljenim prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14000 nastojimo postići zadovoljstvo gostiju i ostalih zainteresiranih strana (vlasnika, zaposlenika, dobavljača i društvene zajednice u kojoj djelujemo).

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem uspostavljen je i primjenjuje se tako da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu: 
  • prepoznavati i zadovoljavati zahtjeve i potrebe gostiju 
  • sprječavati onečišćenje okoliša 
  • odgovorno gospodariti prirodnim resursima 
  • očuvati zdravlje i sigurnost ljudi 
  • poštovati zakone i druge obvezujuće propise 
  • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima 
  • neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa. 
Uprava osigurava da se redovito utvrđuju godišnji ciljevi u vezi s kvalitetom i okolišem tako da je omoguće ostvarenje postavljenih općih ciljeva i politike.

Ako imate primjedbe, prijedloge i pitanja iz područja zaštite okoliša i upravljanja kvalitetom, molimo vas da s ciljem poboljšanja stanja upite šaljete na e-mail adresu: info@camps-cres-losinj.com ili poštom na Jadranka Turizam d.o.o., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj.
vrh stranice