Booking

Kalendar
OF
Onontdekte tot de 13e eeuw, is Losinj is een zeevarende eilandstaat, soms geregeerd door de Fransen, en had zijn eigen industrieel-kapitalistische infrastructuur. Moderne Losinj is inmiddels uitgegroeid tot een toeristisch kuuroord vanwege het heilzame klimaat.

Het begon allemaal met 12 Kroatische gezinnen ...

Anders dan Cres werd Lošinj tot aan de 13e eeuw voor niet veel meer gebruikt dan voor het laten grazen van schapen. Er woonde niemand. In 1280 wordt er in een historische akte voor het eerst bewoning vermeld. In dat jaar arriveerden er in het huidige Veli Lošinj 12 Kroatische families. Het heette toen Velo Selo en later kwam daar Malo Selo bij in de Sv. Martin-baai.

De bewoners hielden er zich voornamelijk bezig met veehouderij, want het deel waar zij waren neergestreken dat geen vruchtbare gronden voor de landbouw. De eerste bewoners van Lošinj kenden alleen Kroatisch, zodat bewoners van Osor, destijds de hoofdstad, in handelszaken vaak voor hen moesten vertalen. Een intensievere ontwikkeling kwam er pas in de 18e eeuw op gang, toen de bewoners zich wierpen op de zeevaart en de visserij.

Een maritiem eilandstaat

In die tijd verzwakte Venetië op alle fronten en werd Oostenrijk steeds sterker. In 1717 werd de vrije zeevaart in de Adria ingesteld. In die tijd hadden Veli Lošinj en Mali Lošinj al 105 koopvaardijschepen. Tegen het einde van de Venetiaanse heerschappij in 1796 beschikken Cres, Mali Lošinj en Veli Lošinj over 101 zeilschepen voor lange zeereizen.

Na afloop van de oorlog van Požun in 1805 vielen de eilanden wederom onder Frans bestuur. Dat betekende een economische verbetering: er werden wegen aangelegd (Osor - Cres en Osor - Veli Lošinj); er werden planmatig bossen aangeplant in kale gebieden, de veehouderij bloeide op en de huizen werden mooier.

Industrialisatie en scheepsbouw

Midden 19e eeuw bestond er op Lošinj al een industrieel complex. Mali Lošinj (toen Beograd geheten) telde in 1844 5300 inwoners. Het had zes scheepswerven en nam wat betreft het aantal gebouwde zeilschepen voor lange reizen (21 stuks) in de Oostenrijks-Hongaarse monarchie in 1868 de tweede plaats in na Trieste.

De duizelingwekkende groei van de scheepsbouw en de rederij op Lošinj is een fenomeen op zich in de geschiedenis van de zeevaart in de oostelijke Adria. Maar die positie wordt weer verloren door de komst van het stoomschip, dat steviger en sneller was.

Toerisme prevaleert

Toch betekende dit niet het einde van de ontwikkeling van Lošinj. Door haar bij uitstek milde klimaat werd Lošinj ontdekt als uiterst geschikte plaats voor de behandeling van ademhalingsziekten. En daar ligt de bakermat van het toerisme op Lošinj. Het meest verdienstelijk voor deze ontwikkeling waren Ambroz Haračić, die als een van de eersten het gunstige klimaat van Lošinj inzag en de groep Weense artsen, die erin slaagden de wereld op de hoogte te brengen van het belang van Lošinj als destinatie voor klimatologische therapie.
 
In die richting heeft Lošinj zich tot op de dag van vandaag verder ontwikkeld en het zal zich verder ontwikkelen als therapeutische en toeristische destinatie.
 
Geschiedenis van het kamperen op het eiland Lošinj:
  • camping Čikat is al in 1955 min of meer sprake, als de eerste gasten met hun tenten neerstrijken in het bos Čikat en de voordelen inzien van het kamperen in een bos pal aan zee.
  • camping Baldarin - de eerste echte kampeerders waren gasten uit Maribor, die er in 1969 arriveerden.
  • camping Bijar ging in 1964 van start dankzij Franse gasten, die er hun tenten opzetten en een sanitair blok bouwden. Daarna kwamen er jonge Duitse kampeerders.
Bovenaan pagina