Booking

Kalendar
ili

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Jadranka turizam, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska, OIB: 25295166877 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj Help us improve our services (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu podizanja kvalitete usluga Organizatora na njegovoj službenoj post stay poruci.
 
Nagradni natječaj traje od 01.05.2024. godine od 00:00h do 30.09.2024. godine do 24:00h, a odnosi se na područje EU.
 
Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Camping Cres&Lošinj web stranici: www.camps-cres-losinj.com.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Cilj Natječaja je da Sudionik ispuni anketu Naše obećanje.
Organizator neće imati pristup korisnikovim podacima osim onih podataka koji su kao predmet natječaja poslani ispunjenom anketom. 

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Dobitnicima će se smatrati svaki 1000. sudionik Nagradnog natječaja koji je ispunio anketu.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 15. ovih Pravila.

Članak 7: GLAVNA NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Glavna nagrada sastoji se od: besplatnog boravka u trajanju od 7 noći na parceli (u jednom od kampova Bijar, Baldarin, Čikat i Slatina) ili 3 noći u mobilnoj kućici (vrijedi samo za kamp Čikat i Slatinu) u kampu, terminu i godini (2024 ili 2025) po izboru. Jedan Sudionik nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Po završetku Natječaja, Organizator  će dobitnika o osvojenoj nagradi biti obaviješteno putem e-maila. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Nagrada se može iskoristiti u roku od 18 mjeseci.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • sudionik prekrši Pravila;
  • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim emailom, odnosno kućnom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Help us improve our services natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Članak 12: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke kao i osobne podatke osobe kojoj će se slati nagrada, a koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona). Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od 2 godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka. 

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

 

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:
  1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade
  2. Dostavljanja nagrade Sudioniku

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na info@camps-cres-losinj.com imaju pravo:
  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način
  6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA 

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama. 

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 15: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici će biti objavljeni na službenim internetskim stranicama www.camps-cres-losinj.com. Po završetku Natječaja bit će objavljen svaki 1000 sudionik.

Članak 16: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 17: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Malom Lošinju.

Članak 18: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na  stranici www.camps-cres-losinj.com.

Članak 19: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na stranici www.camps-cres-losinj.com.

vrh stranice