Booking

Kalendar
OF

Wie zou naar Lošinj op vakantie moeten gaan om weer met volle teugen te gaan ademen?

Het programma is bedoeld voor kinderen en volwassenen met matige obstructieve ademhalingsproblemen; voor astmapatiënten, mensen met chronisch obstructieve longziekte (COPB), mensen die werken in industrieën met een hoge vervuilingsgraad (bv. olie of metaalindustrie, bouwvak, houtbewerking en chemische industrieën), mensen die wonen in steden met een hoge graad van industriële vervuiling of op hun werk aan stoom, rook of roet zijn blootgesteld, alsmede mensen die op vervuilde plaatsen wonen, ademhalingsproblemen ervaren en bereid zijn om hun lichaam weer sterker en fitter willen maken.

Doel van het programma

Het doel van het programma is voor de deelnemers een mogelijkheid te creëren om hun vakantie te vieren en tegelijk van een rehabilitatie gebruik te maken in een omgeving die gunstig werkt voor personen met matige obstructieve ademhalingsstoornissen en ook voor mensen blootgesteld aan het vervuilde milieu op hun werk of in hun woonomgeving, waardoor er aandoeningen in hun respiratorische systeem dreigen.

Hoe wordt het programma uitgevoerd?

De rehabilitatie wordt individueel of in groepen uitgevoerd. De beste periode voor dit programma is van oktober t/m begin mei. Het Programma Respiratorische Rehabilitatie duurt drie weken, waarna de effecten van het programma gemeten worden. Het programma van de longrehabilitatie duurt drie weken, waarna de gunstige werking van dit programma voelbaar zal worden. Ook bestaat de mogelijkheid van een tweeweeks programma, maar vanwege de korte periode kunnen wij hier geen verbeteringen waarborgen.

Het programma wordt uitgevoerd in hotel Punta in Veli Lošinj, ongeveer 5 km van camping Čikat, waar overnachting voor de deelnemers wordt aangeboden. Hoe kunt U naar hotel Punta in Veli Lošinj komen » 

Medisch team

Ons multidisciplinaire team bestaat uit een gespecialiseerde arts (internist, kinderarts, pulmoloog), een verpleegster, een nutritionist en gediplomeerde rehabilitatie fysiotherapeuten – die U ondersteuning en motivatie tijdens het programma kunnen geven. En dat alles in de luxe ambience van het Vitality hotel Punta.

Wat is in het programma inbegrepen?

Het programma bestaat uit:
 • eerste onderzoek door een internist of kinderarts
 • scholing ademhaling en educatie over ziekten en voedingsleer
 • voorlichting over de ademtechnieken met behulp van de gespecialiseerde rehabilitatie – fysiotherapeut
 • ademhalingsoefeningen, training van de ademhalingsspieren, oefeningen voor de zuivering van de ademhalingswegen voor beter uithoesten
 • oefeningen voor armen en benen
 • dagelijkse wandelingen langs de zee
 • afsluitend onderzoek door de gespecialiseerde arts
Het programma Respiratorische Rehabilitatie wordt individueel toegepast en begint en sluit af met een klinisch onderzoek, spirometrie en oksimetrie, door een gespecialiseerde arts, die de efficiëntie van de ademhalingsrehabilitatie beoordeelt.

Wat zullen de deelnemers leren?

Na afsluiting van het programma zijn de deelnemers in staat zelfstandig de geleerde vaardigheden en methodes te gebruiken. De oefeningen zullen helpen bij:

 • het vergemakkelijken van het ademen en het verlengen van een rustige periode zonder symptomen
 • vermindering van de frequentie van de verslechtering van het ziektebeeld
 • vermindering van het medicijngebruik
 • verhoging van de tolerantie bij het leveren van prestaties, verhoogde weerstand en uithoudingsvermogen
 • verbetering van zelfvertrouwen en steun bij de integratie in de samenleving
 • vermindering aantal bezoeken aan ziekenhuis en of korter verblijf in ziekenhuis
 • creëren van een blijvend positieve attitude tov. rehabilitatie, hetgeen nuttig is voor een efficiënte controle van chronische ziekten

De fysiotherapie is gericht op de ademhaling en de training van de respiratorische spieren en zuiveringsoefeningen ter verbetering van het uithoesten. De deelnemers leren de ademhalingstechnieken met behulp van een rehabilitatie fysiotherapeut in de heilzame omgeving van een beschermd natuurpark. Je kunt er ook dagelijks langs de zee wandelen.

  
Belangrijke informatie
Alle deelnemers aan het programma Respiratorische Rehabilitatie dienen hun medische documentatie mee te nemen.

De deelnemers aan de rehabilitatie verblijven op camping Čikat en het programma wordt uitgevoerd in hotel Punta in Veli Lošinj.

De beste periode om aan het programma deel te nemen is in het voorseizoen of naseizoen:
 • Eerste periode 26.03. - 20.06. en 05.09.-24.10.

Wij raden U aan om na de voltooiing van het programma ook thuis met de oefeningen door te gaan.

Kinderen jonger dan 5 jaar kunnen niet deelnemen aan het programma.

De doelstelling van de longrehabilitatie is reductie van de symptomen en verbetering van de kwaliteit van leven bij mensen met longaandoeningen.

Contra-indicaties kunnen optreden bij:

 1. patiënten met cardiovasculaire afwijkingen zoals hoge bloeddruk, en hartaandoeningen (myiocardiopathie, ishemische hartklachten, hart insufficiëntie, aandoeningen aan de hartkleppen, congenitale hartafwijking)
 2. patiënten met besmettelijke ziekten van het ademhalingsstelsel en andere chronische of acute besmettelijke ziekten
 3. patiënten met acuut geworden of verslechterd ziektebeeld van de longen, waardoor opname in het ziekenhuis nodig is
 4. patiënten met een neuromusculaire aandoening die de uitvoering van het rehabilitatieprogramma onmogelijk maakt
Bovenaan pagina