O podjetju Jadranka kampovi d.o.o.

Jadranka kampovi d.o.o. in kamp Slatina d.o.o. poslujeta v sklopu podjetja Jadranka d.d. (z več kot 65 leti tradicije v turizmu) od 1. aprila 2005, kot hčerinski podjetji matičnega podjetja. Po uspešno izvedeni privatizaciji Jadranka d.d. ustanovi podjetja z omejeno odgovornostjo, eno od teh podjetij je Jadranka kampovi. Leta 2009 se z izločitvijo Kampa Slatina iz JK ustanovi podjetje Kamp Slatina d.o.o. v večinskem lastništvu Jadranke d.d.

Člani Skupine Jadranka

  • Jadranka hoteli d.o.o. - v 70-odstotni lasti Jadranke in 30-odstotni lasti EBRD London;
  • Jadranka kampovi d.o.o. - v 100-odstotni lasti Jadranke;
  • Jadranka trgovina d.o.o. - v 100-odstotni lasti Jadranke;
  • Kamp Slatina d.o.o. v 62,50-odstotni lasti Jadranke;
Člani Skupine Jadranka so v letu 2007 postavile organizacijo in dokumentacijo za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti ISO 9001: 2000 in sistem ravnanja z okoljem ISO 4001: 2004. Julija 2011 je bil uveden proces nove certifikacije in dobljeni so bili certifikati ISO 9001:2008 za sistem vodenja kakovosti ter ISO 14001:2004 za sistem ravnanja z okoljem.

Danes je Jadranka

  • Organizirana kot sodoben koncern;
  • Ukvarja se s hotelirstvom, kampingom, trgovino in yachtingom;
  • Zaposluje 700 rednih in še okoli 800 sezonskih delavcev;
  • Je v lasti več kot 1500 delničarjev;

Jadranka kampovi d.o.o.

Jadranka kampovi d.o.o. in kamp Slatina d.o.o. imata v svoji sestavi 4 kampe in eno turistično agencijo v Martinšćici. Kampi se nahajajo v creško-lošinjskem arhipelagu. Posebnost vseh kampov je njihova lega tik ob morju, v naravnih oazah miru in lepote.

Uprava Jadranka kampov se trudi z vlaganji nuditi svojim gostom ustrezno kakovost, razmerje med plačanim in kakovostjo pa izenačiti z zadovoljstvom gostov in Jadranka kampov. Z vlaganji v parcelizacijo kampirnih mest po kampih in poleg vlaganj v sanitarne vozle se vzporedno vlaga tudi v okolje in hortikulturo ter v spremljanje trendov ekokampov v svetu.

Uprava Jadranka kampova se skupaj s svojimi zaposlenimi že leta trudi zadovoljiti potrebe svojih gostov in vas vabijo, da preživite nepozabne trenutke v enem od naših kampov v creško-lošinjskem arhipelagu.