O Jadranka kampovima d.o.o.

Jadranka kampovi d.o.o. i Kamp Slatina d.o.o. posluju u sastavu tvrtke Jadranka d.d. (preko 65 godina tradicije u turizmu) od 01.04.2005 godine kao kćer matične firme. Nakon uspješno provedene privatizacije Jadranka d.d. osniva poduzeća s ograničenom odgovornošću od kojih su Jadranka kampovi i Kamp Slatina dio. Grupa Jadranka 2007. slavi šezdeset godina pružanja zadovoljstva našim gostima i kupcima, te zadovoljstva stvaranja i građenja tvrtke, grada i boljih životnih uvjeta radnika Jadranke, ali i svih stanovnika Lošinja.

Članice Grupe Jadranka su:

  • Jadranka hoteli d.o.o. - u 70%-tnom je vlasništvu Jadranke i 30% vlasništvu EBRD London
  • Jadranka kampovi d.o.o. - u 100%-tnom je vlasništvu Jadranke
  • Jadranka trgovina d.o.o. - u 100%-tnom je vlasništvu Jadranke
  • Kamp Slatina d.o.o. u 62,50 % -tnom je vlasništvu Jadranke
Članice Grupe Jadranka su tijekom 2007. postavile organizaciju i dokumentaciju za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2000 i upravljanja okolišem ISO 14001: 2004 . U srpnju 2011. proveden je proces nove certifikacije i dobiveni su certifikati ISO 9001:2008 za sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 za sustav upravljanja okolišem.

Danas je Jadranka:

  • Organizirana kao suvremen koncern 
  • Bavi se hotelijerstvom, kampingom, trgovinom i yachtingom
  • Zapošljava 700 stalnih te još oko 800 sezonskih djelatnika
  • U vlasništvu je preko 1500 dioničara.

Jadranka kampovi

Jadranka kampovi d.o.o i kamp Slatina u vlasništvu su 4 kampa (Baldarin, Bijar, Čikat i Slatina). Kampovi su smješteni na Cresko – Lošinjskom arhipelagu. Posebitost svih kampova je njihov smještaj u neposrednoj blizini mora, u prirodnim oazama mira i ljepote.

Uprava Jadranka kampova i Kampa Slatina ulaganjima nastoji svojim gostima pružiti zadovoljavajuću kvalitetu, te odnos plaćenog i kvalitete izjednačiti na zadovoljstvo gosta i kampova. Ulaganje u parcelizaciju kamp mjesta po kampovima, te ulaganjem u sanitarne čvorove, usporedno se ulaže i u okoliš i horitikulturu te nastoji pratiti trend eko kampova po svijetu.

Uprava Jadranka kampova i Kamp Slatina zajedno sa svojim zaposlenicima nastoji već dugi niz godina zadovoljiti potrebe svojih gostiju, te Vas i ovom prigodom pozivaju da provedete nezaboravne trenutke u jednom od naših kampova u cresko-lošinjskom arhipelagu.