Nove parcele, mobilne kućice, bio-pročišćivač…

U 2013. godini poduzeće Jadranka kampovi d.o.o. u pripremi sezone izvršili su mnogobrojne investicijske projekte u cilju poboljšanja usluge kampiranja u svojim kampovima.
U 2013. godini poduzeće Jadranka kampovi d.o.o. (članica grupe Jadranka d.d.) koje upravlja sa 4 kampa na otocima Cresu i Lošinju u Hrvatskoj u pripremi sezone izvršili su mnogobrojne investicijske projekte u cilju poboljšanja usluge kampiranja u svojim kampovima.

Investicije u 4 kampa su sljedeće:

KAMP ČIKAT , Mali Lošinj, otok Lošinj:

 • U 2013 godini, kampu Čikat priključen privatni kamp Kredo koji se nalazio u djelokrugu rada kampa Čikat s restoranom i hotelom. Kamp Čikat proširen za 58 superior parcela od čega je 38 parcela moguće rezervirati, 18 parcela su paušalisti, te dvije mobilne kućice
 • Proširena pristupna cesta prema kampu (dodana još jedna traka za prijavu gostiju –check in), uređen nogostup za pješake
 • Uređen prostor za čekanje kampista, te parkiralište na ulazu u kamp
 • Uvedene kartice za ulaz u kamp, te kontrola ulaza s rampama
 • Asfaltirana cesta prema trgovini
 • Uređeno novih 65 comfort parcela (cca 100 – 140 m2) s priključcima na struju i vodu, omeđenih hortikulturom
 • Novo uređeno igralište za odbojku na pijesku
 • Uređena plaža za pse + slip za male brodove

KAMP SLATINA, Martinšćica, otok Cres:

 • Sanirane pristupne ceste prema parcelama
 • EKO kampiranje- Postavljeni solarni kolektori na recepciji kampa i prostorima trgovine i restorana radi proizvodnje električne energije

KAMP BALDARIN, Punta Križa, otok Cres:

 • Uređeno 10 kamping parcela s priključkom na struju, vodu, odvod za postavljanje mobilnih kućica te postavljeno 10 novih potpuno opremljenih mobilnih kućica tvrtke Gebetsroither
 • Proširenje WLAN-a na područje premium parcela i mobilnih kućica
 • Uređenje sanitarije br. 4 
 • EKO kampiranje - Puštanje u rad pročišćivača otpadnih voda sa membranskom tehnikom te povrat vode u kamp za njegovanje hortikulture
 • Proširenje dječjeg igrališta

KAMP BIJAR, Osor, otok Cres:

 • Uređenje 20 novih premium parcela s priključcima na struju i vodu
 • Uređenje zabavnog parka za djecu.