Nova sanitarija

U kampu Slatina u Martinšćici na otoku Cresu u potpunosti je obnovljena jedna sanitarija za sezonu 2012.